Noen å snakke med


Ingen ser bare det du ser.
Ønsker du en å snakke med? Et gratis tilbud til alle aldre.

 

Mange føler seg alene med tankene, og det kan være godt å lufte dem med noen andre som ikke er familie/venn, en som har taushetsplikt og utdanning innen samtale/sjelesorg. i samtalen med en ansatt fra kirken kan du ta opp det som opptar deg - om det er utfordringer i hverdagen, sor, uro, krise i familien, skam, ensomhet, tro eller tvil. kanskje du ikke helt vet hva du trenger å snakke om - men at det er noe. det trenger ikke være alvorlig for å be om samtale.

Sjelesorg er å samtale om alle livets sider, om du kan møte for samtale uansett tro, livssituasjon eller kirketilhørighet. sjelesørgeren har en kristen tro, men bringer ikke Gud og temaet tro inn i samtalen uten at du selv ønsker det. samtale er en viktig del av jobben for diakon og prest - det å følge mennesker i korte eller lengre perioder i livet. ofte kan 1-3 samtaler være nok. vi driver ikke terapi/behandling, men det å snakke med noen kan ha en terapautisk effekt. vi kan møte degt for samtale ute på tur, på telefon eller på kirkekontoret.

Bydiakon Tonie Steffensen
Tlf. 902 35 026
E-post: ts359@kirken.no

 

Sokneprest Jan Terje Christoffersen
Tlf. 33 37 47 22
E-post:jc347@kirken.no

Kapellan Ingulf Bø Vatnar
Tlf. 33 37 47 23
E-post: iv389@kirken.no

Tilbake