Kirkevalget 2023


Vil du være med og gi Domkirken menighet et godt menighetsråd?              Eller kjenner du noen som kan utfordres til å sitte i vårt menighetsråd?

10. og 11. september er det kirkevalg. Det betyr at vi skal velge nytt menighetsråd i vår menighet. Menighetsrådet har møte 3-4 ganger i halvåret og rådet består av 8 valgte medlemmer pluss 5 varamedlemmer. I tillegg er soknepresten fast medlem. Domkirken menighet er aktiv på mange områder:

  • Et rikt gudstjenesteliv i helg, høytid og hverdag for alle aldre i Domkirken og Solvangkirken
  • Omfattende musikk og kulturarbeid med kor, konserter og festivaler
  • Konfirmantarbeid og trosopplæring med babysang, aktiviteter og familiesamlinger
  • Temakvelder, foredrag og meditasjonssamlinger for voksne
  • Sosial profil med åpen domkirke, sosiale samlinger, samtalegrupper og kafe for ungdom i samarbeid med Kirkens bymisjon
  • Engasjement for miljø, bærekraft, internasjonal solidaritet, misjon og pilegrim.

Til dette kreves planer, overordnede føringer og økonomi som menighetsrådet har ansvaret for.

Vil du være med på laget? Still til menighetsrådsvalget 2023!                    Kontakt MR-leder Inger Hillestad for mer informasjon: 901 50089

Tilbake
Del