Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Som kirke ønsker vi å hjelpe folk i alle livssituasjoner og i alle deler av samfunnet. 

Jesus brydde seg om menneskene. Han forkynte og han hjalp mennesker. Han helbredet syke og han ga utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen kalte Jesus seg selv diakonos ('tjener').
Diakoni er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for å nedkjempe fattigdom.

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og ønsker å bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre. Visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke (hentet fra Plan for diakoni): Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeliggjort gjennom liv og teneste.