Pilegrimskirke


Vestfoldleden ble åpnet i 2019. Med dette er Olavsleden fra Trondheim til Oslo forlenget gjennom hele Vestfold. Norges eldste by, Tønsberg, er et naturlig stoppested på vandringen. Her får du pilegrimspasset stemplet og kan besøke Tønsberg domkirke på et av landets eldste kirkesteder.

Tønsberg domkirke pilegrimskirke

Trolig var Olavsklosteret med Nordens største rundkirke det sentrale målet for den som kom som pilegrim til Tønsberg i middelderen. Ruinene er synlige i og ved Tønsberg bibliotek. Men også slottskirken på Tunsberghus festning innviet erkeengelen Mikael er nevnt som pilegrimsmål. Ruinen på Slottsfjellet er også verdt et besøk. I et pavelig privilegium fra 1308, ble det bestemt at den som valfartet til Tønsberg og Mikaelskrken, fikk innvilget avlat på 100 dager. I 1411 sendte en syk Dronning Margrete ut 70-80 utsendninger til å gå pilegrim for henne med bønn om å bli frisk. Ved siden av Jerusalem, Santiago, Canterbury og Nidaros, sendte dronningen også utsendinger til slottskirken i Tønsberg. Også arkeologiske funn forteller om Tønsberg som pilegrimsmål. I 1971 ble det sentralt i Tønsberg funnet et kamskjell som har vært båret som smykke om halsen. Kamskjellet knytter forbindelse til Santiago de Compostella.  Det såkalte Tunsbergkorset som ble funnet like ved Mariakirken da den ble revet i 1864, røper også tette forbindelser til de gamle pilegrimsmålene. Korset som har et relikviegjemme med en splint av det som skal være Jesu kors, kan være identisk med korset Sigurd Jorsalfare fikk av kong Baldovin I som gave etter å ha besøkt Jerusalem i 1110. Også reiseberetningen kalt "Historien om danenes ferd til Jerusalem" skrevet under det tredje korstoget i 1191, forteller om tette forbindelser mellom Tønsberg og Jerusalem. 

Tønsberg by mistet den siste middelalderkirken da Mariakirken på dagens torg ble revet i 1864. Da hadde en ny kirke ble bygget over ruinene av St Laurentius kirke, den store en basilikaen som trolig ble reist på kongens befaling på starten av 1100-tallet. Dagens domkirke har flere elementer hentet fra både Mariakirken og Lavranskirken (som den het på folkemunne). Pilegrimsmerke på fasaden av dagens kirke forteller at kirken er et stoppested for dagens pilegrimer. Kirken er åpen i forbindelse med gudstjenester og konserter; fast hver onsdag fra 12 - 14 som inkluderer orgelhalvtime og søndager fra 10 - 14. Det er pilegrimsstempel både i kirken og på kontoret vis a vis Domkirken i Storgaten 52. Stempelet bærer bildet av St Laurentius med teksten "Tønsberg domkirke. Pilegrimeleden Laurentius". Har du spørsmål, så ta bare kontakt. Tønsberg ønsker alle pilegrimer velkommen.

Tilbake
Del