Gudstjenester


 

 

Tønsberg domkirke menighet har to kirker; Domkirken og Solvangkirken. Her en presentasjon av menighetens gudstjenesteliv.
 

Tønsberg domkirke
Tønsberg domkirke menighet har et rikt og variert gudstjenesteliv. I domkirken er det gudstjeneste alle søn- og helligdager. Hovedgudstjenestene feires normalt med nattverd. De fleste søndager er det også mulighet for å velge dåp. Gudstjenestene er åpne for store og små med regelmessige familiegudstjenester. Tønsberg domkirke er en nygotisk kirke fra 1858. Dagens kirkerom fikk sin form ved Arnstein Arneberg i 1939. Les mer om Tønsberg domkirke på Norske-kirker.net

Solvangkirken  Ved siden av hovedgudstjenestene i Domkirken, feires det regelmessig gudstjenester i Solvangkirken, menighetens egen arbeidskirke fra 1969. En søndag ettermiddag i måneden er det familiesøndag med gudstjeneste for små og store. Programmet starter kl. 15 og gudstjenesten er fra 17 til 18. Ofte er et av barnekorene med. En onsdag kveld i måneden er det også Hverdagsmesse i Solvangkirken. Dette er meditative gudstjenester med hvilepuls i en travel hverdag. Hverdagsmessene begynner kl. 19. 

Fellesskap
Gudstjenesten er et møtested. Vi møter Gud og vi møter hverandre. Etter gudstjenesten er det normalt anledning til å bli igjen for en prat, noe å spise og noe å drikke. Kirkekaffen er noen søndager bakerst i kirkerommet, andre ganger i kirkestua tvers over veien. Også i Solvangkirken er felleskapet vektlagt med noe å spise og drikke -  enten rett før gudstjenesten (søndager) eller etter gudstjenesten (onsdager). Kirkekaffen er gratis. Ta kontakt om du selv ønsker å hjelpe til.

Transport (midlertidig ikke tilgjengelig)
Eldre og uføre som har vanskelig for å komme seg til kirken på egen hånd på søndager, har mulighet for å få kirkeskyss. Kirkeskyssen er gratis. Returen er etter kirkekaffen, ca kl. 13. Ordningen organiseres av diakon. Ta kontakt med bydiakon Tonie Steffensen, tlf. 902 35 026, e-post: ts359@kirken.no

Gudstjenestekalender