Verdensvid diakoni


Diakoniens anliggende er å ha fokus på omsorg og støtte kampen for rettferdighet, fra det nære og hverdagslige og videre ut, via våre menigheter og «til jordens ender». Samarbeid bl. annet med Kirkens Nødhjelp og Norsk Misjonsselskap.

Våre hovedmål er å

  • Stå opp for mennesker som har fått sitt menneskeverd krenket.
  • Bevisstgjøre menighetene på internasjonal diakoni.
  • Bidra økonomisk og med informasjon til prosjekter i regi av menighet og organisasjoner
  •  
  •  Domkirken menighet er våre hovedarenaer for verdensvid diakoni;
  • Menighetenes fasteaksjon. Dette er en årlig innsamling til Kirkens Nødhjelps arbeid, i tett samarbeid med konfirmantene. Se også www.fasteaksjonen.no.
  • Menighetenes misjonsprosjekt er i samarbeid med NMS i  Norge og Etiopia.

Her kan du lese mer om Domkirkens misjonsprosjekter i Etiopia

Her kan du lese mer om Kirkens Nødhjelp sitt arbeid

Tilbake
Del