Livsmestring, Coaching og grupper for samlivsbrudd


Ingen er bare det du ser.
Ønsker du en å snakke med i forhold til livsmestring eller en gruppe for de med samlivsbrudd?

BOOKING av time for enkeltsamtale og gruppe for samlivsbrudd:

TRYKK HER     Eller direkte til coach Wenche Jallen. Epost;  wenchejallen@outlook.com

Mer informasjon:

TRYKK HER 

Lenke til facebook:

TRYKK HER:

Mange føler seg alene med tankene, og det kan være godt å lufte dem med noen andre som ikke er familie/venn, en som har taushetsplikt og utdanning innen coaching/samtale/sjelesorg. i samtalen med en ansatt fra kirken eller en kognitiv coach kan du ta opp det som opptar deg - om det er utfordringer i hverdagen, sorg, uro, krise i familien, skam, ensomhet, tro eller tvil. kanskje du ikke helt vet hva du trenger å snakke om - men at det er noe. Det trenger ikke være alvorlig for å be om samtale.

Livsmestring og Coaching

For deg som trenger å snakke med en profesjonell veileder og Coach, hvor psykolog ikke er nødvendig eller ønskelig. Dette er for deg som ønsker endringer på ulike områder i livet, men som føler deg for frisk til å behøve psykolog.

Vi vil fremstå som en likeverdig samtalepartner, hvor vi har de gode spørsmålene og verktøyene som leder deg til å finne de svarene du behøver.

Når en person har en utfordring eller et problem, vil det som er betegnet som tradisjonell terapi ofte ha mye fokus på fortiden og forskjellige problemstillinger knyttet til fortid rundt den gitte utfordring eller problem.  Hos oss vil vi ta fatt i den nåværende situasjonen eller problemstillingen, arbeide utfra nåtid, og jobbe fremoverrettet mot det du ønsker deg og vil ha. Du behøver ikke å ha store utfordringer for å nytte vårt tilbud.

I våre timer kan du oppnå å få innsikt i den prosessen, eller tankemønsteret som styrer deg. Du kan oppleve å mestre, du får verktøy til å bruke i det daglige, slik at du kan hjelpe deg selv i hverdagen. Vi vil gi deg støtte og veiledning rundt følelser, psykiske plager eller valg i livet.

Med bevissthet og forståelse kan du snu situasjonen og ta kontrollen. Dette lar seg gjøre uten at vi behøver å ha mye fokus på barndom, og fortid.

Hvem bestemmer i ditt liv? Er det deg, eller er det dine gamle vaner og tankemønster?

Bydiakon Tonie E. Steffensen
Tlf. 902 35 026
E-post: ts359@kirken.no

Kognitiv Coach / livsveileder Wenche Marlen Jallen
Tlf. 909 89 080
E-post: wenchejallen@outlook.com

Sokneprest Jan Terje Christoffersen
Tlf. 33 37 47 22
E-post:jc347@kirken.no

Kapellan Ingulf Bø Vatnar
Tlf. 33 37 47 23
E-post: iv389@kirken.no

Tilbake
Del