EMMAUS - Unge Voksne


EMMAUS 

MANDAG 16 -20

FOR DEG MELLOM 20 OG 30 ÅR

Emmaus betyr - Den varme kilden. Hentet fra historien i bibelen om Emmausvandrerne i Lukasevangeliet kapittel 24 vers 13-35

For unge voksne mellom 20 og 30 år i Tønsberg og omegn. 

Emmaus drives i samarbeid mellom Den Norske Kirke Tønsberg Domkirke menighet og Kirkens Bymisjon Vestfold. Samarbeider også med Tønsberg kommuen/Ung i Tønsberg.

Verdigrunnlaget er en evangelisk-luthersk forståelse av diakoni. Diakoni er evangeliet i handling uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Kontaktperson er Bydiakon Tonie E. Steffensen

Mobilnr. 90235026

Tilbake
Del