Grønn menighet


Grønn menighet

Tønsberg domkirke menighet ønsekr å være en grønn menighet.

Arbeider aktivt for å gjennomfører FN`s klimamål der det er aktuelt innenfor vår virksomhet.

Grønn menighet er forankret i kirkelig fellesråd, menighetsråd, diakoniutvalg og blandt alle ansatte.

Her kan du lese mer og Domkirkens plan for Grønn menihget

Tilbake
Del