Lørdagskafè på Teie


Lørdagskafeen er et møtested for mennesker med nedsatt funksjonsevne, deres venner og andre interesserte. Det er fellesskap, musikk, dans og gudstjeneste, salg av brus, kaffe og vafler.

Vi inviterer til Lørdagskafe i Teie kirke 

Lørdag 27.januar kl 11.30 – 1330
Lørdag 24.februar kl 11.30 – 1330
Lørdag 16.mars kl 11.30-13.30
Lørdag 27.april kl 11.30-13.30
Lørdag 25.mai kl 11.30-13.30

Kafeen er åpen for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og deres ledsagere (dvs familie, venner, støttekontakt eller annet personale) 

Hva inviterer vi til ? Vi synger oss sammen og blir kjent med hverandre, slår oss litt løs, både med og uten rytmeinstrumenter.
Midtveis er det mat og prat! Kafeen er gratis og det serveres et enkelt måltid. (f eks vafler, pizza, pølser, julegrøt)

Etter maten er vi klare til sangopptredener eller andre bidrag til solid pianofølge, og garantert applaus!
Vi avslutter inne i kirkerommet med en prest eller annen liturg, som deler med oss noe av det fine i Bibelen, vi synger vår bønn, gir oss tid til å tenne lys – og får med oss Guds velsignelse – ut i hverdagen igjen.

Hjertelig velkommen!

 

Tilbake
Del