Plan for diakoni


Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

 

Plan for diakoni i Den norske kirke

Diakoniplan Tønsberg domkirke

Tilbake
Del