Stilling ledig som kirketjener


Det er ledig 70 % fast stilling med mulighet for utvidelse til 80 %, som kirketjener i Tønsberg kirkelige fellesråd med særskilt arbeidssted Tønsberg domkirke menighet.

 

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema:

Se Webcruiter!
Søknadsfrist 30. april 2023.

 

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge og delta i gjennomføring av gudstjenester, vielser, gravferder samt ved konserter og andre arrangementer etter avtale
 • Alminnelig ettersyn, renhold og vedlikehold i Domkirken med inventar og utstyr
 • Delta på stabsmøter
 • Stedlig brann- og HMS ansvar
 • Gjennomføre fastlagt tilsyn og internkontroller
 • Klargjøring og rydding før og etter gudstjenester og arrangementene samt av uteområder
 • Opplæring og oppfølging av kirketjenervikar og frivillige
 • Forberede det praktiske med urnenedsettelser (uttakelse av urnegrav og hulltaking), samt delta i gjennomføringen der også pårørende er til stede.

Kvalifikasjoner

 • Kirketjenererfaring eller tilvarende erfaring fra praktisk arbeid
 • Fortrolig med lydutstyr, tekniske hjelpemidler og kunne bruke nødvendige digitale arbeidsverktøy
 • Ta ansvar for oppfølging av brannvern- og HMS rutiner
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Utdanning fra videregående skole

Personlige egenskaper

 • Evne til å utføre arbeidsoppgaver på en allsidig og selvstendig måte
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert, ryddig og fleksibel
 • Trives med å ha det travelt i perioder

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kirketjener har en viktig rolle i staben. Som kirketjener må du like å møte mennesker i ulike livssituasjoner og sammenhenger. Du skal ivareta ansvar for kirkerom, inventar og utstyr, samt sørge for at leietakere for arrangementer overholder retningslinjer for bruk av kirkene. God orden i og omkring kirkebyggene er viktig.

Det må påberegnes kvelds- og helgearbeid, med en frihelg pr måned. Dette omfatter gudstjenester på søndager og helligdager, samt vielser som normalt finner sted på lørdager. Arbeid i kirkens høytider, jul, påske og pinse er inkludert i dette.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert stilling
 • Godt kollegafellesskap med regelmessige stabsmøter
 • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
 • Pensjonsordning i KLP (2% trekk av brutto lønn)
Tilbake
Del