Kirkevalget 2023


Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. Det foregår samtidig som kommunevalget. Alle medlemmer over 15 år i den norske kirke kan stemme ved kirkevalget.

Hva er kirkevalget?

Kirkevalget er et demokratisk valg der du kan være med på å velge hvem som skal styre Den norske kirke de fire neste årene. Det velges representanter til menighetsråd (lokalt) og bispedømmeråd (nasjonalt).

 

Menighetsråd

Det stemmes lokalt ved å stemme på medlemmer til menighetsrådet  der du bor. Menighetsrådets hovedoppgave er å utvikle menighetens arbeid i lokalsamfunnet. Rådet bestemmer blant annet hva lokalkirken skal gjøre av sosialt arbeid (diakoni), kulturarrangementer, gudstjenester og kirkens tilbud til barn og unge i soknet. 

 

Bispedømmeråd

Du stemmer regionalt og nasjonalt ved å stemme på medlemmer til bispedømmerådet som igjen er medlemmer av Kirkemøtet på nasjonalt nivå.. Bispedømmerådet er det regionale styringsleddet i Tunsberg bispedømme. Rådet arbeider strategisk med å samle og formidle kunnskap om utvikling av menighetene, drive utviklingsprosjekter og fremme samarbeid mellom menighetene i Tunsberg

 

Forhåndsstemming

Det vil være felles forhåndsstemmegivning i Storgaten 52 kl. 10 - 14 alle hverdager i forhåndsstemmeperioden, 10. august – 8. september. 

Du kan også forhåndsstemme digitalt når og hvor du vil på nett fra 10. august til og med 6. september 2023.
Les mer om kandidatene  til begge valgene på www.kirkevalget.no

Godt valg!
 

Tilbake
Del