SAMLIVSBRUDD


GRUPPE FOR DEG SOM OPPLEVER SAMLIVSBRUDD

Sorgprosessen etter et samlivsbrudd er ofte
undervurdert og underkommunisert. Det kan
oppstå mange følelser og være mye
bekymringer knyttet til et brudd. Det kan være
tilhjelp å snakke med noen om det, og møte
andre i samme situasjon.

Vi går gjennom livshjulet fårt, og tar for oss temaer hver gang. Pådenne måten snakker vi sammen om de forskjellige områdene etbrudd kan berøre. Og du vil kunne få verktøy for å komme videre ilivet og få bevissthet rundt din situasjon. Det vil i tillegg bli tilbudten til en samtaler for de som måtte føle behov for dette, imenseller i etterkant av gruppen.
Du behøver ikke ha vært gift for å delta i denne gruppen, detbehøver eller ikke å være et "ferskt" brudd.
Det handler om å finne frem til de beste ressursene i oss selv. Åsette ny regi på livet, og se veien videre kan gi ny motivasjon oggnist. Vi reflekterer over tilværelsen, og vi kan inspirere, motivereog guide hverandre i riktig retning. Vi lyttter og stiller utforskendespøsmål.
Livssynsåpent
Vi respekterer både din tro, ikke-tro og din tvil. Du trenger hverkentro på Gud, eller ha en definert tro.
"Din fortid er ikke lik din fremtid" (Tony Robbins)

Hva kan livsmestring og coaching brukes til?

Finne motivasjon og ta bedre vare på deg selv
Livsglede, mot, håp og tro
Livets utfordringer, utbrenthet, angst
Bekymringer og andre uønskede følelser

Booking
Slik når du oss, og dette vil vi gjøre:
Nettsted: https://tonsberg.domkirke.menighet.no/
Kontaktskjema under fanen Diakoni,
Livsmestring og Coaching
Eller
Facebook:
Livsmestring og coaching
Oppstart 06.09.23 og utover høsten
Vi vil ta kontakt med deg for å sette opp en avtale forenkeltsamtaler og eller gruppe for samlivsbrudd

Tilbake
Del