Sorgstøttegruppe for de som har mistet en ungdom eller voksne barn


Sorgstøttegruppe for de som har mistet en ungdom eller voksne barn.

Velkommen til sorgstøttegruppe for dere som har mistet en ungdom eller voksne barn.

Det blir 8 samlinger, med 4-5 før sommeren og resten etter.

Vi følger et metodisk opplegg, men er fleksible om det er temaer som du har behov for å ta opp. Målet er å finne støtte i hverandre, lære mer om sorgprosesser og styrke meningen i det livet som skal leves videre.

Vi har plass til 6 deltagere, evt 8 hvis noen kommer i par.

Vi tar imot deltagere fra hele Vestfold.

Tilbudet er livssynsåpent og gratis.

Gruppeledere er diakon i Færder, Dag Litleskare, og diakon i UngSorg Vestfold, Ole Hafell.

Påmelding innen 29.april til dag.litleskare@faerder.kirken.no, tlf. 479 74 932.

Ved for få påmeldte utsetter vi oppstart til høsten.

 

Vårens datoer: 6.mai, 23.mai, 30.mai, 10.juni, evt 24/27.juni.

Tilbake
Del