Olsok i Tønsberg NYTT STED


Tønsberg er en olavsby. Fredag 29. juli markeres dagen med historisk byvandring og gudstjeneste. Den planlagte felleskirkelige gudstjenesten i Rundkirken er i år flyttet til St Olav katolske kirke pga konsertene i sentrum. Vandringen starter ved Domkirken kl. 20.30 og gudstjenesten i St Olav er kl. 22. 

 

Det er sokneprest Jan Terje Christoffersen som leder vandringen. Møt opp i Domkirken før kl. 20.30. Vandringen går via de gamle kirkestedene i Tønsberg og varer en drøy time. Vandringen går via Rundkirken vis av vis biblioteket som i sin tid var viet St Olav. Derfra går vi over Haugar og opp til St Olav kirke i Botnegaten på Træleborg hvor det blir kompletorium i en felles gudstjenesteneste med St Olav katolske menighet. Foruten Pater Johannes, medvirker sangere fra St Olav menighet under ledelse av Terese Ranek. Prekenen er ved sokneprest i Domkirken, Jan Terje Christoffersen.Gudstjenesten er ferdig kl. 22.30. Vel møtt!

Tilbake