0-5 år


Domkirken menighet har et variert tilbud for alle aldersgrupper fra 0 - 18 år med samlinger, klubber, kafeer og mye annet. Velkommen med hele familien!

0 år Dåp
En flott måte å ønske barnet velkommen til livet! Gjennom en samtale før dåpen gjør vi foreldrene kjent med tradisjoner og selve dåpsritualet, samt  innspill til dåpsoppfølging.

0 år Knøttetreff
Vi leker, synger og spiser sammen i Solvangkirken. En uformell møteplass for familiene der de kan treffe andre som akkurat har blitt foreldre. Her kan relasjoner bygges for framtiden.

1 – 3 år Dåpshilsen og dåpsfest
Alle døpte får en hilsen i posten  med invitasjon til tre samlinger og en dåpsfest. Hyggelige treff med fortellinger, sang og uformelle samtaler. Alle får med noe spennende hjem!

4  år Bok til 4-åringene
Alle  4 - åringer får invitasjon til  tre samlinger og en høytidelig utdeling av av 4 - års boka i kirken under en gudstjeneste. Barna er aktivt med i forberedelsene.

5 år Legoverksted
Vi fyller Solvangkirken med lek og moro - og
tusenvis av legoklosser! Vi bygger legofigurer og viser dem frem under gudstjenesten etter verkstedet og en matbit.