13-18 år


Aktiviteter for 13 - 18 åringer

12 – 13 år Fortsatt ferie 
En uke fylt med action, konkuranser og utflukter. Barna lærer lokal- og kirkehistorie fra vikingetid til nåtid gjennom lek og konkuranser siste uka før skolestart.

14 år Konfirmasjon
Ett år der ungdom møter voksne med tid til å lytte og forklare - om tro - men også om alt annet som ungdom er opptatt av.


15 – 18 år Ledertrening

Etter konfirmantåret er det mulighet for å bli med videre som konfirmantleder. I løpet av det første året vil ungdommene lære seg å bli gode ledere i møte med andre mennesker. Et godt og givende kurs som kan komme godt med inn i arbeidslivet etterhvert. Dersom gruppene ønsker å fortsette, legger vi tilrette for at ungdommene kan gå videre på Lederkurs 2 og 3.