Konfirmant


Velkommen som konfirmant i Tønsberg domkirke menighet!

 

Meld deg på her!

 

Et annerledes år
Konfirmantåret hos oss varer fra august til mai, men vi møtes ikke hver uke. Året har pleid å starte med en sensommerleir. Opplegget varierer og tilpasses hvert kull. Vi ønsker at samlingene skal være inspirerende, utfordrende og lærerike og lytter derfor til ungdommene i utformingen av opplegget. På grunn av den spesielle situasjonen i år, avventer vi med å fastsette opplegget til etter sommeren.

Dette har vi pleid å gjøre i løpet av konfirmanttiden:
Samlinger med variert opplegg. Gudstjenester hvor konfirmanter er aktivt med. Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. Spennende aktiviteter og Kahooter. Temakvelder, vandringer og prosjekter.

Et år fullt av undring
Lurer du noen ganger på hvorfor vi mennesker er som vi er? Og hvor kommer vi egentlig fra?Konfirmantåret handler om tid, tid til å snakke med lyttende voksne og andre ungdommer om vennskap, rettferdighet og meningen med livet!

I løpet av konfirmasjonsåret vil vi diskutere mange spørsmål: 
Hva er dåp? Hvordan kan vi hjelpe mennesker i nød? Kan man tro på Bibelen? Hvorfor finnes det ondskap i verden? Tenker alle kristne likt? Hva er menneskeverd og hvem bestemmer det? Hvordan være en god venn og en god kjæreste?

Vi ønsker at samlingene skal være inspirerende, utfordrende og lærerike. Derfor lytter vi til ungdommene når vi utformer opplegget.

Hva er konfirmasjon?
Konfirmasjon i kirken er å utforske kristen tro og livets viktige spørsmål sammen med andre.

Hvem kan bli konfirmert?
Alle kan følge konfirmasjonsforberedelsene og bli konfirmert, men du må være døpt for å delta i den avsluttende forbønnshandlingen i kirken. Ønsker du dåp, så avklarer vi dette i god tid før konfirmasjonsdagen kommer.

Tilrettelagt opplegg?
Noen konfirmanter trenger tilrettelagt opplegg. Ta kontakt med oss for å finne den best mulige løsningen for deres familie.