Tønsberg domkirke menighetsråd


Menighetsrådet består av valgte medlemmer og sognepresten i menigheten. Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Tønsberg kirkelige fellesråd.

 

Menighetsrådet består av valgte medlemmer og soknepresten i menigheten. Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Tønsberg kirkelige fellesråd.

Tønsberg domkirke menighetsråd 2019 - 2023:
Inger Hillestad (Leder)
Jan Terje Christoffersen (sokneprest)
Ketil Rune Halvorsen Teigen
Petter Holm
Bjarne Bredrup
Lajla Irene Kollerud
Anne-Kari Jahnsen
Aud Sissel Rasch-Olsen
Tine Holth Brun

Varamedlemmer:
Mekonnen Wolday
Marit Vikene
Ragne K Aavik
Ann Susan Steen
Ingunn Eltvik

Kontaktinformasjon til menighetsrådet:
Leder Inger Hillestad 
Tlf. 901 50 089
E-post: mrleder.domkirken@gmail.com