Tønsberg domkirke menighetsråd


Menighetsrådet består av valgte medlemmer og sognepresten i menigheten. Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Tønsberg kirkelige fellesråd.

Tønsberg domkirke menighetsråd 2023 - 2027:
Ellen Høiness - leder
Niklas Brox - nestleder
Petter Holm
Tine Holth Brun
Nina Elisabeth Reichelt
Lajla Irene Kollerud
Aud Sisse Rasch-Olsen
Ingvild Therese Sagedal

Vararepresentanter:
Inger Heidi Elgesem
Ingunn Eltvik
Lyder Johannes Verne
Mekonnen Wolday
Terje Alexander Grøndahl

Kontaktinformasjon til menighetsrådet:
Leder: Ellen Høiness
Tlf. 91649939
E-post: ellhoein@online.no