Voksne

Vi lærer, vokser og modnes livet gjennom. Kirken gir rom for ettertanke og fellesskap på ulikt vis. Samlingene er en invitasjon til å trenge dypere inn i livets og troens mysterium. Diakonien, kirkens omsorgstjeneste, handler både om å ta vare på og bli tatt vare på. Vel møtt til Domkirken menighet for påfyll, inspirasjon og omtanke.